Depremler Nasıl Oluşuyor

0 268

Deprem, yeryüzünün en dış katmanındaki hareketlerden dolayı oluşan şok dalgası ile yüzeyin farklı şiddetlerde sallanmasıdır.

Depremler, yeryüzünün sadece belli bölgelerinde sıkça meydana gelen doğal bir olaylardır. İnsanlar tarafından hissedilmeyecek kadar küçük veya aşırı yıkımlara sebep olabilecek kadar büyük şiddetlerde meydana gelebilir. Bir depremin yer altında başladığı yer Odak Noktası, bu noktanın yüzeydeki iz düşümü olan depremin en şiddetli hissedildiği yere ise Merkez Üssü denir.

Deprem Nasıl Oluşur

Yeryüzü dört temel katmandan oluşur: katı bir kabuk, hem sıvı hem de katı bir manto, sıvı bir dış çekirdek ve katı bir iç çekirdek.

Kabuk ve manto tabakasını katı kısmı, litosfer adı verilen bölgeyi oluşturur. Litosfer, her ne kadar yüzeyden tek parçaymış gibi görünse de, tıpkı yapboz gibi birleşen birçok parçadan oluşur. Ve bu parçalara tektonik plakalar adı verilir.  Tektonik plakalar, altında akan sıvı manto tabakasının etkisiyle serbest halde, sürekli hareket etmeye devam ederler.

Tektonik Plakalar
Dünyadaki tektonik plakalar ve birleşim bölgeleri görseldeki gibidir.

Plakalar kesintisiz hareketleri sırasında, serbest olduklarından, ya birbirlerine doğru ya da birbirlerinden uzağa doğru sürüklenebilirler. Eğer plakalar birbirlerine çarparsa, kuvvet uygulamaya başlarlar. Ve bu durum Dünya’nın kabuğunda basınç yaratır. Basınç, çok şiddetli bir hale geldiğinde ise, fay denilen çatlaklara neden olur. Tektonik plakalar hareket ettiğinde, faylarda da hareketlere neden olur. Deprem, Dünya kabuğunun fay hattındaki ani hareketi ile oluşur. 

Depremin tektonik plakaların birbirlerini zorlamaya başladığı anda, kayaların yerleşmesi sırasında meydana gelen şekline öncü deprem denilir. Ana şok dalgasının ardından, kaya kütleleri yeni konumlarına yerleşirken oluşan depremlere ise, artçı deprem denir. Ve büyük depremlerin artçıları haftalarca devam edebilirler.

Yazı Hakkında Sorularınızı Bize Yazın

E-posta hesabınız başka kullanıcılar tarafından görülmeyecektir.