Yoğunluk Nedir? Nasıl Hesaplanır

0 10

Yoğunluk, bir malzemenin birim hacmindeki kütle miktarıdır. Daha açık olmak gerekirse şöyle de açıklanabilir; bir maddenin belirli bir hacimde sahip olacağı kütle veya bir maddenin kütlesinin hacmine oranı anlamına gelir.

Gündelik yaşamda yoğunluğu farkında olarak veya olmadan birçok alanda kullanırsınız. En yaygın kullanımlarından biri de, farklı malzemelerin karıştırıldığında nasıl etkileşime girdiğidir. Bir cismin suda batması veya yüzeyde kalması, o cisimle suyun arasındaki yoğunluk farkından dolayı yaşanmaktadır. Şöyle ki; daha düşük bir yoğunluğa sahip olduğu için ahşap suda yüzerken, metal bir cismi suya bıraktığınızda batacaktır. Ya da bir balonu kendi nefesinizle doldurursanız, yere düşecek, fakat helyum gazı ile doldurursanız yükselecektir. Bu durumların hepsi yoğunluk farkından kaynaklanmaktadır. 

Yoğunluk Nasıl Hesaplanır

Yoğunluk, temel olarak bir maddenin ne kadar yoğun veya sıkı olduğunu anlamak için kullanılır. Bunu da ilk bulan kişi Yunan matematikçi Arşimet olmuştur.

Yoğunluğun formülü: Yoğunluk (d) = Kütle (M) / Hacim (V)

Ve bu hesap yapılırken genellikle kullanılan birimler, kilogram/metreküp (kg/m³) veya gram/santimetreküp (g/cm³) ‘tür. Bu formüldeki herhangi iki değeri biliyorsanız, sonuncunun değerini hesaplayabilirsiniz. Yani:

M (Kütle) =V (Hacim) x d (Yoğunluk) veya V (Hacim) = M (Kütle) x d (Yoğunluk)

Eğer hala kafanızda sorular varsa, yoğunluğun hesaplanması işlemini bir örnek ile şöyle anlatabiliriz:

Yoğunluk Hesaplama Örneği:

Her bir kenarının uzunluğu 10 cm ve ölçümlerde kütlesinin 250 gram olduğu belirlenen içi dolu, küre şeklindeki bir malzemenin yoğunluğunu hesaplayalım.

Kürenin hacmi: 10 x 10 x 10 = 1000 cm³

Kürenin kütlesi: 250 gram

Kürenin yoğunluğu: 250 g (gram) / 1000 cm³ (santimetreküp) = 0,250 g/cm³ olarak bulunur.

Örnek 2: 

Suyun yoğunluğu, 997 kg/m³ ‘dir. Fakat, genellikle 1000 kg/m³ olarak kullanılır.

Ay sonunda evde kullandığınız su için fatura geldiğinde üzerinde 5 m³ yazıyorsa,

M = V x d formülüyle, kullandığınız suyun kütlesinin 5 x 1000 = 5000 kilogram olduğunu hesaplayabilirsiniz.

Bunları Biliyor Muydun

Yazı Hakkında Sorularınızı Bize Yazın

E-posta hesabınız başka kullanıcılar tarafından görülmeyecektir.