Barut Ne Zaman Bulundu

0 11

Tarihteki birçok buluş, çağlarca sürecek etkiler yaratmıştır. Fakat çok az buluş, insan tarihi üzerinde barut kadar büyük bir etki yarattı.

Keşfedildiği dönemde, birçok kaynağın yazdığı gibi sadece havai fişeklerde kullanılmıyordu, günümüzde olduğu gibi askeri faaliyetler için de kullanıma sunuluyordu. Batı dünyasının bu madde ile tanışmasının ardından ise, artık tüm savaş stratejileri değişmiş, geleneksel yöntemlerle savaşmaya devam eden birçok ülke yok olmanın eşiğine gelmişti.

Barut Nasıl Bulundu

Aslına bakılırsa, barutun bulunuşu tam anlamıyla kazara yapıldı. Şöyle ki: Çin’deki simyacılar, efsanelerden yola çıkarak, asırlardır, kullanan kişiyi ölümsüz yapabilecek bir iksir bulmaya çalışıyorlardı. Ve başarısızlıkla sonuçlanan iksirlerin birçoğunda kullanılan ana madde, güherçile ve nitre isimleri ile de bilenen potasyum nitrat bileşeniydi.

M.S. 850 yıllarında, Tang Hanedanlığı döneminde, sürekli denemelerde bulunan bir simyacı neler olabileceğini görmek amacıyla, 75 birim potasyum nitrat, 15 birim kömür ve 10 birim sülfürü karıştırmayı denedi. Ve ortaya çıkan yeni karışımın herhangi bir yaşam süresini uzatma gibi özelliği olmadığı açıktı. Fakat, bu karışım benzer şekilde yaşamı etkileyebiliyordu.  Kazara yapılan keşif, istenilenin tam tersi olarak ömrü uzatmak yerine kısaltıyordu. (Maalesef ki, keşfi yapan simyacının ismi bilinmiyor.)

En Eski Ateşli Silah
Bir ateşli silahın bilinen eski tasviri bu minyatürdür.

Barutun Gelişimi

Zannedilenin aksine barutun sadece eğlence amaçlı kullanıldığı, bir şehir efsanesidir. Çinliler barutun yıkıcı gücünün farkına vardıklarında, bunu bir silaha dönüştürmeyi başarmışlardı. 904 yılında Song Hanedanlığı o dönem için düşmanları olan Moğollara karşı “uçan ateş” ismini verdikleri silahları kullandılar.

Bu silah, bir okun üzerine bağlanan kabın içerisindeki baruttan oluşuyordu. Ok, düşman mevzilerine gittiğinde barut patlıyordu. İlk kez böyle bir şey ile karşılaşan Moğolların birlikleri arasında tam anlamıyla bir kaosun oluştuğu belirtiliyor.

Song Hanedanlığı barutu sadece bu şekilde de kullanmadı. İlerleyen dönemde yapılan denemelerle ilkel el bombaları, zehirli gaz bombaları ve kara mayınları da üretildi.

Çin Topları
1214-1227 yılları arasında kullanıldığı düşünülen, 100 cm uzunluğunda ve 108,5 kilogram ağırlığında Çin yapımı top

Ayrıca dünyadaki ilk toplarda 12. yüzyılın başlarında Çin’de yapıldı. Yani, Avrupa’dan yaklaşık 150 yıl öncesinde Çin bu silaha sahipti.

Song Hanedanlığı buluşlarının düşmanlarının eline geçmesini istemediği için 1076 yılında yabancılara potasyum nitrat satışını yasakladı. Fakat, savaşları değiştirecek bu maddenin bilgisi İpek Yolu boyunca Avrupa’ya kadar taşındı. Bir hayli süre geçmiş olmasına karşın, 1280 yılında, Avrupalılar sonunda Çin’in özel karışımını buldular. Ve bu andan itibaren tüm dünya coğrafyasını değiştirecek olan buluş yayılmaya başladı.

Yazı Hakkında Sorularınızı Bize Yazın

E-posta hesabınız başka kullanıcılar tarafından görülmeyecektir.