Noel Nedir & Ne Zaman Kutlanıyor

0 49

Türkiye’de yılın bu zamanlarında, oldukça kafa karışıklığı yaratan Noel kavramı, ne anlama geldiği konusunda birçok tartışmanın da ana konusu olma özelliği taşıyor. Peki, aslında insanlar bu kavramın ne anlama geldiğini biliyorlar mı?

Günümüzde Noel, Hristiyan dinine inanan insanlar tarafından her yıl 25 Aralık’ta “Hz. İsa’nın Doğumu” olarak kutlanan bir yortu veya dini bayramdır. Kutlanılan ülkelerde, Noel günü resmi tatil olarak kabul edilir.

Hz. İsa’nın doğum tarihi bilinmese de, 4. yüzyılda kilisenin 25 Aralık tarihini Hz. İsa’nın doğum günü olarak belirlenmesinin ardından günümüze kadar hep bu tarihte kutlanmaya devam edildi. Bu tarih, o dönem kullanılan Roma takviminde, kış gün dönümü olarak kutlanıyordu. Çoğu Hıristiyan, bu geleneği bozmayarak günümüz takvimlerine göre 25 Aralık’ta bu günü kutlamaya devam ediyor.

Fakat, bazı doğu kiliseleri bunun doğru olmadığını düşündükleri için, çeşitli Hristiyan kaynaklarındaki tarihleri günümüze uyarlayarak, batı kiliselerinden farklı tarihlerde kutluyorlar. Hz. İsa’nın doğum gününü yani Noel’i dünyada farklı günlerde kutlayan kiliseler şöyledir:

  • Ermeni Apostolik Kiliseleri – 6 Ocak
  • Doğu Ortodoks Kiliseleri – 7 Ocak
  • Kudüs Ermeni Patrikhanesi – 19 Ocak

Noel’in etimolojik kökeni araştırıldığında, kelimenin Latince’de doğum anlamına gelen natalis kelimesinden geldiğini düşünenler olsa da, Fransızca’da haberler anlamına gelen nouvelles kelimesinden türediği kabul ediliyor. Noel olarak kullanımının popülarite kazanmaya başlaması ise, 19. yüzyılda yazılan “İlk Noel” isimli kitapla gerçekleşmiştir.

Günümüzde Noel kutlamalarında kullanılan birçok yöntem, tarihte toplumların Aralık ve Ocak aylarına denk gelen festivalleri veya kutlamaları sırasında kullandıkları araçlara dayanmaktadır. Şöyle ki, geçmişte toplumlar hem Hz. İsa’nın doğum tarihini kutlarken, benzer zamanlarda da başka kutlamalar yaptıkları için yıllar içerisinde bu kutlamalar birbiriyle iç içe girmeye başlamıştır.

Noel Ne Zaman

Bunlardan en bilineni olan çam ağacı süsleme ise, antik Mısır ve Roma’dan alınmıştır. Kış aylarında, çamın yaprak dökmeyen ağaçların bir sembolü olarak kullandığı zamanlarda Alman geleneklerine göre mum yakılarak kutlamalar gerçekleştirilirken, günümüzde bu durum Noel ile özdeşleşmiştir.

Eğer aklınızda “Peki biz süslemeli miyiz” gibi bir soru varsa, buna, okuduklarınız doğrultusunda sizin karar vermeniz gereklidir.

Benim görüşümü sorarsanız, Hristiyanların Noel kutlamalarında kullandıkları yöntemler, din ile bağlantısız, doğrudan toplumların geçmişinden kalan gelenekleri devam ettirme çabasıdır. Bu yüzden de insanların yılbaşında ağaç süslemeleri, onları kendi dinine ihanet ediyormuş bir duruma sokması mümkün değildir.

Bunları Biliyor Muydunuz

Yazı Hakkında Sorularınızı Bize Yazın

E-posta hesabınız başka kullanıcılar tarafından görülmeyecektir.