Dünyada En Fazla Petrole Sahip Ülkeler

Petrol bakımından en zengin ülkeler hangileridir? En fazla petrole sahip 10 ülkenin rezerv miktarları ne kadar?

0 27

Petrol, organik maddelerin milyonlarca yıl içerisinde çüremesi sonucu oluşan doğal bir kaynaktır. Diğer birçok doğal kaynak gibi, başka maddelerden petrol üretilemez. Global ekonomiye yön veren bu doğal kaynak sadece bulunduğu bölgelerden çıkarılabilir.

Dünya üzerinde diğer enerji kaynaklarının yeterince yaygın hale gelmemesinden dolayı, petrol hale vazgeçilmez konumdadır. Petrol fiyatlarında yaşanabilecek büyük ölçekte bir değişim, ülkelerin ekonomilerine doğrudan etki ediyor. Bunun en büyük nedeni de, çoğu petrol zengini ülkeler ihracat gelirlerinin yüzde 90’lık bölümünü bu doğal kaynaktan sağlıyorlar.

Hangi ülkenin daha fazla petrol rezervi olduğunu bilmek, gelecek 50 yıl içerisinde gözlerin bu ülkelere çevrilmesi gerektiğini gösterir. İşte dünya üzerinde en fazla petrole sahip ülkeler listesi:

10 Nijerya

Nijerya

Nijerya Petrol Rezervi: 37,45 milyar varil

Nijerya, 37,45 milyar varil rezervi ile Afrika’daki ikinci en yüksek rezerve sahip olan ülkedir. Dünya petrol rezervinin yüzde 2’lik bölümüne sahip olan Nijerya, 2017 yılı verilerine göre günde 2 milyon varil üretim gerçekleştiriyor. Fakat, Afrika’nın petrol üretimi bakımından öncülerinden birisi olmasına rağmen, hırsızlık ve altyapı yetersizliği gibi faktörlerden kaynaklanan sorunlardan dolayı günlük üretim kapasitesinin 500 bin varil daha az olduğu tahmin ediliyor.

9 Libya

Libya

Libya Petrol Rezervi: 48,5 milyar varil

Libya, Afrika kıtasındaki en büyük petrol rezervine sahiptir. Ve toplam 48,5 milyar varil rezerv ile dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi konumundadır. Fakat, bu rezerv geçmişte petrol arama faaliyetleri sırasında yabancı şirketlere izin verilmediği için günümüze kadar bulunan miktardır. Libya’nın bilinenden çok daha büyük bir fosil yakıt rezervine sahip olduğu düşünülüyor.

Libya, 2011 yılı öncesindeki Kaddafi yönetiminde olduğu dönemde, ihracat gelirinin yüzde 95’den fazlasını petrol satışı oluşturuyordu. Fakat, 2011’de Kaddafi’nin indirilmesinin ardından siyasi istikrarsızlık ve çatışma nedeniyle, petrol üretimi yarı yarıya azaldı. Ve ana ekonomi kaynağı petrol olan Libya, günlük ortalama üretimi en düşük olan ülkedir.

8 Rusya

Rusya

Rusya Petrol Rezervi: 80 milyar varil

Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olan Rusya, toprakları içerisinde çok miktarda fosil yakıt bulunduruyor. Bunlardan birisi de günlük 10 milyon varili geçen üretimini gerçekleştirdiği petroldür. Rezervler bakımından dünyada en fazla petrole sahip ülkeler listesinde sekizinci sırada olsa da, günlük petrol üretimi bakımından Suudi Arabistan ve ABD ile birlikte 10 milyon üzerine çıkabilen ülkelerden birisidir.

Rus petrol üretimi, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra önemli ölçüde düştü. Fakat, Sibirya ovalarında bulunan petrol rezervleri dolayısıyla ülke, son birkaç yıl içinde üretimini tekrar artırmayı başardı. Petrol, Rusya için 2017 yılı değerleri göz önüne alındığında 350 milyar dolar ile ülke ihracatının yarısına denk geliyor.

7 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Rezervi: 97,8 milyar varil

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ve dünyanın en fazla petrole sahip ülkeleri listesinde yedinci sırada bulunuyor. BAE, petrol üretiminin büyük bir kısmını Zakum bölgesinden çıkarıyor. Bu bölge, dünyadan petrol bakımından en zengin üçüncü alandır.

BAE gelişmiş teknoloji kullanarak, günlük 3,9 milyon varildir petrol çıkarıyor. Ve çıkarılan petrol, 2017 yılı verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin toplam ihracatının yarısını oluşturuyor.

6 Kuveyt

Kuveyt

Kuveyt Petrol Rezervi: 101,5 milyar varil

Toplam yüzölçümü bakımından son derece küçük bir ülke olan Kuveyt, dünyanın petrol rezervlerinin önemli bir kısmını topraklarında bulunduruyor. Bu rezervleriyle Kuveyt, dünyada 100 milyar varilden fazla petrol rezervine sahip altı ülkeden birisidir.

Geçmişte bu küçük yüzölçümü yüzünden birçok kez işgal edilmiştir. Günümüzde hala Suudi Arabistan ile aralarındaki itilaftan dolayı ortak yönettikleri bir petrol bölgesine sahiptirler. Ortak yönetilen Burgan bölgesi, 5 milyar varillik rezerv boyutu ile dünyada en fazla petrole sahip ikinci bölgedir.

Kuveyt’in günlük petrol üretimi 3 milyon varile ulaşmaktadır.

5 Irak

Irak

Irak Petrol Rezervi: 148,7 milyar varil

Irak, günümüzde bulunmuş yaklaşık 148,7 milyar varil petrol rezervi ile toplam küresel üretimin yaklaşık yüzde 9’unu oluşturuyor. Irak son yıllarda petrol üretimini artırıyor. Verilere göre, ülkedeki ortalama günlük petrol üretimi  4,5 milyona yükseldi. Böylece petrol geliri, Irak’ın yıllık ihracat gelirin yüzde 90’dan fazlasını kapsıyor.

4 İran

İran

İran Petrol Rezervi: 157,2 milyar varil

İran, doğal kaynaklar bakımından dünyada çok önemli bir yere sahiptir. 150 milyar varillik rezervinden günlük 5 milyon varil üretim gerçekleştiriyor. Fakat, son yıllarda ABD ile aralarındaki anlaşmazlıklardan ötürü petrol satışları kısıtlandı. Ve petrol üretiminin bu süreçte yarım  milyon varile kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İran’da petrol ilk olarak 1908’de üretildi. Birleşik Krallık şirketlerinin himayesinde üretilen petrolün sadece yüzde 16’sı devlete kalıyordu. İran’ın teknolojilerini geliştirmesiyle tamamen devlete bırakılan petrol üretimi, diğer birçok devlete oranla çok daha geniş bir alanda yapılıyor. İran’ın yaklaşık 150 petrol çıkarma bölgesinin olduğu söyleniyor.

3 Kanada

Kanada

Kanada Petrol Rezervi: 170 milyar varil

Dünyadaki en büyük ikinci ülke olan Kanada’nın petrol rezervi yaklaşık 170 milyar varildir. Fakat, bu rezerv diğer ülkelerden çok daha zorlu bölgelerde bulunuyor. Bu yüzden, Kanada’daki petrol rezervlerinin büyük bir çoğunluğundan petrol çıkarmak, sermaye ve yoğun bir süreç gerektirdiği için üretim sadece çıkarma maliyetlerinin karşılandığı bölgelerde yapılıyor. Günümüzde yapılan petrol çıkarma işleminin büyük bir bölümü ise, Alberta eyaleti sınırları içerisinde bulunuyor.

Kanada’nın diğer petrol zengin ülkelerden bir diğer farkı da, petrol gelirinin ihracat geliri arasında son derece makul bir seviyede kalmasıdır. 2017 yılının verilerine göre Kanada’nın 377 milyar dolarlık yıllık ihracatının yüzde 20’sini petrol geliri oluşturuyor. Ve 2017 yılında 4,8 milyar varil olan ülkenin petrol üretimi her geçen sene artarak devam ediyor.

2 Suudi Arabistan

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Petrol Rezervi: 266 milyar varil

Petrol denilince ilk akla gelen ülke konumundaki Suudi Arabistan, 266 milyar varil petrol rezervi ile dünyada en fazla petrole sahip ülkeler listesinde ikinci sıradadır. Ülke ayrıca, listedeki her ülkeden fazla olarak günlük 12 milyon varil petrol üretiyor. Ve petrol üretimine büyük ölçüde bağımlı olan Suudi Arabistan, 2017 verilerine göre ihracat gelirinin yüzde 75’inden fazlasını petrolden elde etti.

Suudilerin 266 milyar varil olan rezervi şu ana kadar bulunan miktardır. Geçmiş yıllarda yapılan küçük çaplı araştırmalara göre, Suudi Arabistan’ın toprakları içerisinde çok daha fazla petrol olduğu düşünülüyor. Ve bu yeni bulunacak petrol yatakları ile en fazla petrole sahip olan ülke konumuna yükseleceklerine inanan çok fazla bilim insanı bulunuyor.

1 Venezuela

Venezuela

Venezuela Petrol Rezervi: 302 milyar varil

302 milyar varil rezerviyle Venezuela, dünyadaki en fazla petrole sahip ülkedir. Venezuela topraklarındaki petrol kısmen diğer bütün ülkelere göre yeni keşfedilmiştir. Ve rezervleri bakımından Kanada ile benzerdir. Petrol çıkarma maliyetleri Kanada’ya göre daha avantajlı olsa da, Arap ülkelerine göre daha emek isteyen bir sürecin ardından petrol çıkarılabiliyor.

Venezuela’nın son yıllardaki iç karışıklıkları sebebiyle günlük petrol üretimleri 2 milyon seviyesine kadar düştü. En yüksek olduğu zamanlarda ise, ülkenin genel ihracatının yüzde 90’lık bölümünü petrol satışı oluşturuyordu.

Bunları Biliyor Musun

Yazı Hakkında Sorularınızı Bize Yazın

E-posta hesabınız başka kullanıcılar tarafından görülmeyecektir.